Nhiệt độ CPU là bao nhiêu thì bình thường?

Previous post Tác dụng của 12 phím chức năng trên bàn phím
Next post Kinh nghiệm chọn trứng vịt lộn ngon và những món kiêng kị khi ăn chung hột vịt lộn